Gratulujeme výhercom

Týždenné výhry sa žrebujú vždy v najbližšiu stredu nasledujúcu po kalendárnom týždni, za ktorý sa žrebuje. Žrebovanie hlavnej výhry sa uskutoční do 8. 9. 2024. Výhercov kontaktujeme e-mailom.

Týžden
Meno
Výhra
Meno
Výhra