Gratulujeme výhercom

Týždenné výhry sa žrebujú vždy v najbližšiu stredu nasledujúcu po kalendárnom týždni, za ktorý sa žrebuje. Žrebovanie hlavnej výhry sa uskutoční do 8. 9. 2024. Výhercov kontaktujeme e-mailom.

Týžden
Meno
Výhra
1. Týždeň
Ján B.
GIFT karta 500 €
DETAIL
1. Týždeň
Jano Š.
GIFT karta 500 €
DETAIL
1. Týždeň
Vladislav F.
GIFT karta 500 €
DETAIL
1. Týždeň
Stanislav S.
GIFT karta 500 €
DETAIL
1. Týždeň
Marek M.
GIFT karta 500 €
DETAIL
1. Týždeň
Michal K.
GIFT karta 500 €
DETAIL
1. Týždeň
Bibiána Š.
GIFT karta 500 €
DETAIL
2. Týždeň
Marek K.
GIFT karta 500 €
DETAIL
2. Týždeň
Erika B.
GIFT karta 500 €
DETAIL
2. Týždeň
Milan S.
GIFT karta 500 €
DETAIL
2. Týždeň
Denisa Š.
GIFT karta 500 €
DETAIL
2. Týždeň
Maroš G.
GIFT karta 500 €
DETAIL
2. Týždeň
Adrián P.
GIFT karta 500 €
DETAIL
2. Týždeň
Bohuš M.
GIFT karta 500 €
DETAIL
3. Týždeň
Dusan S.
GIFT karta 500 €
DETAIL
3. Týždeň
Žaneta G.
GIFT karta 500 €
DETAIL
3. Týždeň
Anton K.
GIFT karta 500 €
DETAIL
3. Týždeň
Tibor L.
GIFT karta 500 €
DETAIL
3. Týždeň
Martin S.
GIFT karta 500 €
DETAIL
3. Týždeň
Ivan L.
GIFT karta 500 €
DETAIL
3. Týždeň
Juraj L.
GIFT karta 500 €
DETAIL
4. Týždeň
Peter M.
GIFT karta 500 €
DETAIL
4. Týždeň
Rastinko G.
GIFT karta 500 €
DETAIL
4. Týždeň
Dušan G.
GIFT karta 500 €
DETAIL
4. Týždeň
Ján M.
GIFT karta 500 €
DETAIL
4. Týždeň
Luboš S.
GIFT karta 500 €
DETAIL
4. Týždeň
Patrícia Š.
GIFT karta 500 €
DETAIL
4. Týždeň
Matúš S.
GIFT karta 500 €
DETAIL
Meno
Výhra