Gratulujeme výhercom

Týždenné výhry sa žrebujú vždy v najbližšiu stredu nasledujúcu po kalendárnom týždni, za ktorý sa žrebuje. Žrebovanie hlavnej výhry sa uskutoční najneskôr do 4. 2. 2024. Výhercov kontaktujeme e-mailom alebo telefonicky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa žrebovania.

Výhra za týžden
Meno
Výhra
Výhra za týžden
Meno
Čerpacia stanica
Hlavná výhra
Meno
Výhra
Hlavná výhra
Meno
Čerpacia stanica